Stel cookie voorkeur in

Ouderbetrokkenheid

De ouders en de school

Belang van ouderbetrokkenheid

Om zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen vinden we het van groot belang dat ouders en school samenwerken, in een educatief partnerschap.
Ouders kennen hun kind heel goed, weten hoe hun kind zich gedraagt in gewone maar ook in ongewone situaties. Ouders hebben vaak een goed zicht op sterke en zwakke kanten van het kind.
De school heeft verstand van kennisoverdracht, het ontwikkelen van sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden, weet hoe leerlijnen verlopen en ziet kinderen functioneren in een groep. Wanneer ouders en school erin slagen deze kennis regelmatig en in een open klimaat uit te wisselen, kan dat de maximale ontwikkeling van de leerling ten goede komen.