Stel cookie voorkeur in

Samenwerkingspartners

Samenwerking met instanties in de wijk

Als school werken wij zoveel mogelijk samen met instanties in de wijk.

De Parkschool werkt samen met organisaties die zich bezighouden met opgroeiende kinderen en hun ouders. Door goed samen te werken krijgen de kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen.

Kinderen en hun ouders kunnen binnen het samenwerkingsverband niet alleen terecht voor onderwijs maar ook voor kinderopvang, peuterspeelzaal, activiteiten, cursussen en sport.

De betrokken organisaties bij de brede samenwerking zijn: kinderopvang Skar, Kinderopvang Twins, Peuterspeelzaal Pinokkio, Peuterspeelzaal de Overkant, De Parkschool, Rijnstad kinderwerk en opbouwwerk, Sportbedrijf Arnhem, Leerbedrijf Diagonaal, Kunstbedrijf Arnhem, team leefomgeving, SIK en het Wijkplatform Presikhaaf-oost.

 

Overige organisaties

Centrum voor Natuur- en Milieu- Educatie (CNME)

Het CNME geeft ons ondersteuning bij het biologie- en natuuronderwijs. Dit in de vorm van:

-lessen waaraan wij met alle groepen deelnemen op de kinderboerderij West-Presikhaaf

-dieren die wij mogen lenen, zoals kuikens, kippen, eenden, slakken, enzovoort

-leskisten rond diverse thema's zoals pannenkoeken, paddestoelen, magnetisme en insecten

-begeleiding bij het tuinieren in onze schooltuin en aanleveren van plant- en zaaigoed

 

Bibliotheekbus

De bibliotheekbus komt eens per zes weken langs op school. Alle groepen hebben een eigen groepspas en kunnen daarmee boeken lenen uit de bus.

 

Kindcentrum

In de wijk Presikhaaf Oost bestaat de wens om een kindcentrum te realiseren. De fusie van twee

scholen, de katholieke John F. Kennedyschool en openbare basisschool Dr. W. Dreesschool, en de

mogelijkheid tot het bouwen van een nieuw pand bieden de kans om een kindcentrum te ontwikkelen.

De twee scholen en opvangpartners SPA en Skar hebben de wens om een KC te ontwikkelen. Een

passend aanbod met doorgaande leer- en ontwikkellijnen, het bundelen van krachten en verbinding

moeten ervoor zorgen dat meer kinderen binnen hun eigen wijk naar school kunnen. Kinderen en

ouders moeten geen drempels ervaren in het doorlopen van de ontwikkelingslijn. De lappendeken –

de versnippering van het aanbod – die er nu vaak is voor kinderen en ouders moet opgeheven

worden. Het gezamenlijke gebouw moet geschikt worden voor een goede kindvoorziening die plek

biedt aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar voor educatie, ontwikkeling, opvoeding en opvang.

De wens is dat binnen het kindcentrum een afspiegeling van de wijk te zien is en dat kinderen al vanaf

2 jaar in beeld zijn. Er zal gewerkt worden vanuit gelijkwaardigheid. De vraag wat kinderen nodig

hebben en hoe we daar als KC aan kunnen bijdragen is de vraag die centraal staat.