Stel cookie voorkeur in

Wat is Unitonderwijs

Onderwijs in units

De Parkschool werkt met unitonderwijs. Op De Parkschool hebben we drie units

Unit 1: Drie groepen 1-2

Unit 2: groep 3 en drie  groepen 4-5

Unit 3: 3 groepen 6-7 en groep 8

De kinderen starten elke dag om 08.30 uur in de basisgroep. Elke basisgroep wordt geleid door een leerkracht. De leerkrachten van de basisgroep zijn verantwoordelijk voor het goed volgen van de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouders. Alle leerkrachten in een unit dragen zorg voor de instructiemomenten. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de kwaliteiten van elkaar. Vanaf 09.00 uur krijgen de kinderen instructie in hun eigen jaargroep of werken zij aan de opdrachten die in hun weektaak staan. Dit geldt voor de vakken rekenen, taal en lezen. De groep die op dat moment geen instructie krijgt is dan zelfstandig aan het werk onder toezicht van een leerkracht of onderwijsassistent. Er zijn verschillende werkplekken binnen de unit waar kinderen in alle rust zelfstandig kunnen werken of samen met een ander kind een opdracht kunnen uitvoeren. Gedurende de ochtend krijgen de kinderen van een aantal leerkrachten instructie. Er zijn meerdere leerkrachten verantwoordelijk voor een groep, dat vraagt een goede samenwerking en afstemming. Om de ochtend goed te kunnen organiseren maken we gebruik van planningen en roosters. De kinderen ervaren een duidelijke structuur maar kunnen ook meer hun eigen leerroute plannen. Er wordt een beroep gedaan op hun zelfstandigheid, dat leren de kinderen al vanaf groep 1.
Het werken in een unit geeft meer mogelijkheden om aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen. In de middag wordt er gewerkt aan wereldoriëntatie en de sociale- en creatieve ontwikkeling. De vakken Engels en sociale- en emotionele ontwikkeling worden gegeven in de basisgroep. Daar wordt ook de dag afgesloten.