Stel cookie voorkeur in

Missie en Visie

Onze missie;

Waar staan we voor:

 • Wij zorgen ervoor dat kinderen op onze school met plezier naar school gaan en zin hebben om te leren.
 • Wij zijn gericht op goed onderwijs met als doel het beste uit ieder kind te halen.
 • Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gehoord wordt.
 • Wij willen alle kinderen optimaal voorbereiden op de vervolg stap richting voortgezet onderwijs.
 • Wij willen dat onze kinderen leren hun weg te vinden in de maatschappij.

De kernwaarden gekoppeld aan onze visie

 • Verschillen geven kleur.

Voor ons is ieder kind uniek, we zetten in op acceptatie en waardering en geven ruimte aan de verschillen.

 • Durf te groeien.

We geven kinderen vertrouwen in eigen kunnen.

 • Haal eruit wat erin zit.

We zijn voortdurend op zoek naar de zone van naaste ontwikkeling van ieder kind en blijven het kind uitdagen om zich verder te ontwikkelen.

 • Alle vakken zijn belangrijk, maar op onze school is er veel aandacht voor rekenen, taal en lezen.
 • Samen leren is leerzamer.

We dragen zorg voor een rijke leeromgeving en bieden een gevarieerd onderwijsaanbod mede aan de hand van thema’s , projecten en coöperatieve werkvormen.

 • Met plezier wijzer worden.

Ieder kind is welkom, de school is een veilige omgeving waar ieder kind zichzelf kan zijn en er aandacht is voor ieders talenten.

 • We doen het samen met ouders.

We zoeken de dialoog met ouders, samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

De Parkschool- Onderwijs

De Parkschool- Het Onderwijsconcept;

Het leren is georganiseerd door het geven van expliciete directe instructie(EDI) en in het schooljaar 2019-2020 door het werken in jaargroepen. 

Van onderwijzen naar leren dat past!

Omdat we als team:

• de ambitie hebben om voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs te werken, vanuit een professioneel team van leerkrachten.

• voorbereiding willen geven op deelnemen aan de samenleving. Daarbij gaat het naast schoolprestaties om vaardigheden op het gebied van sociale contacten, samenwerken, zelfstandigheid en omgaan met gevoelens.

• ruimte willen geven aan kinderen voor een zelfstandige ontwikkeling en hen willen aanspreken op verantwoordelijkheden, samen met de ouders.

• het belangrijk vinden om kinderen persoonlijk uit te dagen , waarbij de kerndoelen de basis voor het onderwijs vormen.

• een doorlopende leerlijn van de voorschoolse educatie tot en met groep 8 willen realiseren.

• kinderen nog beter willen voorbereiden op de manier van werken en de gevraagde voorkennis in het voortgezet onderwijs.

• een leeromgeving willen creëren waarin kinderen zich continu kunnen ontwikkelen in samenwerking met de ouders.

De Parkschool- Expliciete Directe Instructie (EDI)

Het EDI-model is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van leerlingen. Het EDI-model ondersteunt leerlingen bij het stapsgewijs en actief eigen maken van de lesstof. Sommige leerlingen begrijpen de instructie snel en kunnen vlot aan de slag, andere leerlingen hebben meer uitleg nodig. Door deze manier van lesgeven, wordt gehoor gegeven aan de verschillen tussen leerlingen. Het EDI-model geeft veel structuur in de lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, verwerking en afronding. 

 

Gedicht Willem Wilmink